Suzuki Guitar Bergen

Suzuki Guitar Bergen er en frivillig, foreldredrevet musikkforening som i samarbeid med Bergen Kulturskole tilbyr storgrupper og orkester for elever i klassisk gitar. Vi ønsker å tilrettelegge for velfungerende samspill og skape muligheter for musikalsk og sosialt fellesskap for unge gitarister. Sammen med lærer/dirigent organiserer vi gruppeøvinger, konserter og deltagelse i større musikalske arrangement. Foreningen er medlem i UNOF (Unges Orkesterforbund) og Norsk Suzukiforbund. 

Vi ønsker flere medlemmer velkommen!

Vi øver hver onsdag i Bergen sentrum. Gruppene er inndelt etter nivå og alder har øvingstider i tidsrommet 16.30-19.50, 50-60 min pr. gruppe. Dirigent er Nora Amanda Gundersen, som også er gitarlærer ved Bergen Kulturskole. Gruppene har plass til flere medlemmer - ta kontakt om du er interessert!  

I Suzuki Guitar Bergen får barn og ungdom mulighet til å øve på samspill i lag med andre gitarister. Repertoaret er variert og tilpasset medlemmenes nivå og ferdigheter. Når gruppene spiller samlet danner de et stort gitarorkester - der små og store elever får mulighet til å utfordre seg musikalsk. Å spille i gruppe/orkester er sosialt og motiverende for den enkelte elev og forebygger frafall fra gitarundervisningen.